نمونه خط نوشته شده با خودکار که حرف به حرف رنگ خودکار عوض شده

نمونه خط شکسته نستعلیق نوشته شده با خودکار

 

نمونه خط شکسته نستعلیق نوشته شده با خودکار

 

نمونه خط لاتین

 

 نمونه هایی از  سي دي هاي آموزشي خط ريزبا خودکار

 و دست خط یکی از اساتید آموزشگاه که كيفيت آن براي نمايش در اينترنت پائين آمده :

  دانلود نمونه خط استاد

 

nemoneh khat ostad.wmv

 

 دانلود فيلم نمونه درس خط ريز

 

nemoneh dars.wmv

 

 دانلود فيلم نمونه اشکال گيري خط ريز

 

nemoneh eshkal giri.wmv